Loading ....

Thông tin liên hệ

Địa chỉ: 
Ph1412, Toà nhà 18T1, Trung hoà Nhân Chính, Lê Văn Lương, Q. Thanh Xuân, Hà nội.
Điện thoại 024 6286 8800
Fax: 024 6286 8811
Hotline: 0915556656
Email: 
 info@mmilog.vn
Website: www.mmilog.vn  

Hỗ trợ trực tuyến


Yahoo: reachdavid90
: khoi.mmilogisticsvn

Liên hệ

Công ty TNHH MMI-LOGISTICS Việt Nam

Văn Phòng tại Hà nội:

Ph. 1412, Nhà 18T1, Lê Văn Lương, Q. Thanh Xuân, Hà Nội
Telephone: 024 6286 8800 Fax: 024 6286 8811
Hotline: 0915556656
Email: 
info@mmilog.vn 

Chi nhánh Hải phòng:
R406, KS Dầu Khí, 441 đường Đà Nẵng, Hải phòng
Tel: 0225 3262 298  Fax: 0 225 3262 258
Email: 
ops-hph@mmilog.vn

Chi nhánh Hồ Chí Minh:

36, Bùi Thị Xuân, Q1, Hồ Chí Minh
Tel: 0286 264 380
Email  : ops-hcm@mmilog.vn


Website: 
www.mmilog.vn

 

© 2011 MMI LOGISTICS VIETNAM, Inc. All rights reserved.